Urlop wypoczynkowy – kiedy i dla kogo?

Czasami zw życiu mają miejsce sytuacje losowe, które wymagają od nas dnia wolnego od pracy. W takich momentach idealnym rozwiązaniem jest urlop okolicznościowy. Jak sama nazwa wskazuje, można go wykorzystać w wyniku nagłych wydarzeń.

Zasady udzielania urlopu

O skorzystaniu z przysługującego wolnego od pracy, pracownik jest zobowiązany poinformować swojego pracodawcę z wyprzedzeniem. W przypadku nagłych sytuacji, tak jak śmierć kogoś bliskiego, należy poinformować o tym zdarzeniu najpóźniej w drugim dniu nieobecności. Kolejną ważną sprawą jest przedstawienie przełożonemu odpowiedniej dokumentacji. W razie wspomnianej wcześniej śmierci bliskiej osoby – może być to akt zgonu. Takie dokumenty najlepiej złożyć razem z wnioskiem o urlop.

Kiedy przysługuje?

Z takiego urlopu można skorzystać tylko w kilku sytuacjach:

– dwa dni wolnego przysługują w przypadku ślubu pracownika, narodzin jego dziecka lub śmierci członka najbliższej rodziny (rodzice, dziecko, małżonek),

– dwa dni wolnego przysługują w przypadku opieki nad dzieckiem, które nie przekroczyło 14 roku życia,

– jeden dzień wolnego przysługuje w razie ślubu dziecka pracownika lub śmierci rodzeństwa, dalszej rodziny albo osoby, która przebywała pod jego opieką.

Wynagrodzenie za taki urlop jest wyliczane identycznie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Kwota jest zależna od zmiennych składników miesiąca, w którym urlop został wykorzystany. Nie ma możliwości wydłużenia urlopu wypoczynkowego, jeżeli w trakcie jego trwania pracownik chciałby wykorzystać dodatkowo urlop okolicznościowy.